21/03/2022

Córdoba acaba d’iniciar un projecte pilot pioner a Espanya instal·lant sensors a les clavegueres per conèixer en temps real la presència de plagues d’escarabats i que l’empresa municipal de sanejament pugui actuar en els punts concrets on es detecten per eliminar-les.

El projecte, que es desenvolupa en col·laboració de la delegació de Transformació Digital de l’Ajuntament, la Universitat de Córdoba i l’empresa municipal de sanejament, Sadeco, ja s’ha iniciat a la zona de Paraíso Arenal, on s’han instal·lat diversos sensors a les clavegueres. Aquests sensors mesuren diversos paràmetres que es tradueixen per conèixer la presència i concentració d’escarabats americans.

Paràmetres que indiquen la presència d’escarabats

Els sensors, col·locats en els pous de registre de les clavegueres, mesuren la temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica i la concentració de CO2. La temperatura i la humitat són paràmetres directament proporcionals amb una major presència d’escarabats; els canvis en la pressió atmosfèrica provoquen que aquests animals surtin de les clavegueres i el CO2 mesura el grau de fermentació de matèria orgànica, que es font d’alimentació dels escarabats.

L’elecció del barri Paraíso Arenal es deguda al bon estat de la xarxa de sanejament sense filtracions, que permet recollir adequadament els paràmetres que mesuren els sensors. “Amb aquest projecte pioner a Espanya, per primera vegada estem sensoritzant una zona de xarxa de sanejament urbana”, ha explicat la delegada de Transformació Digital, Lourdes Morales. “L’objectiu és fer visible en temps real les zones de major concentració d’escarabats per tal que Sadeco pugui optimitzar recursos i esforços dirigint-se a aquelles zones”, amb l’objectiu d’eliminar les plagues.

Mapes de calor segons la presència d’escarabats

El projecte ja està recollint dades dels sensors col·locats en diversos punts i, amb els paràmetres recollits i processats es creen mapes de calor amb els que s’identifica la presència d’escarabats: “Com més color vermell, major presència d’escarabats”. A partir d’aquí, Sadeco “sabrà en temps real on i com ha d’actuar” per eliminar les plagues.

A més a més, aquest projecte servirà per crear una sèrie de models predictius sobre la presència d’escarabats en la ciutat i, en un futur, el sistema podrà utilitzar-se enfront la presència d’altres plagues, com els rosegadors.

La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha precisat que també s’han col·locat trampes en habitatges del barri de Paraíso Arenal “per poder saber per on entren” els escarabats a les cases i ha destacat que aquest projecte pretén “aconseguir dades per ser més eficients alhora d’eradicar aquestes plagues que en ocasions hi ha a la ciutat”.

El vicerector de la Universitat de Córdoba, Enric Quesada, ha apuntat que es tracta d’un “avenç quan avui es parla molt de transició ecològica i digital i aquest és un bon exemple. L’escarabat americà és la principal plaga en ambients urbans. La seva activitat és molt important, tant des de l’aspecte estètic a la ciutat a aspectes de salut pública”.

I ha apuntat que “aquest projecte és molt interessant per localitzar poblacions” d’aquests animals i destinar els tractaments de l’empresa de neteja “localitzats i reduint el seu impacte i cost”. El pressupost d’aquest projecte pilot és d’uns 15.000 euros.

...