01/03/2022

La Generalitat de Catalunya obre un nou servei d’acreditació de competència professionals. Aquest servei s’adreça a aquelles persones que al llarg de la seva vida han acumulat competències professionals per l’experiència professional i/o formació no reconeguda oficialment i que volen obtenir reconeixement a través d’un certificat.

Per obtenir aquest certificat cal participar en un seguit d’entrevistes que es realitzen preferentment de forma virtual, en les que cal demostrar les competències professionals que constitueixen part d’un certificat o títol professional. Si la persona demostra que ha adquirit les competències, obté una certificació oficial que permet convalidar i completar la formació d’un Certificat Professional o Títol de Formació Professional. A més, també rep una orientació sobre quin itinerari formatiu pot seguir.

El servei estarà obert de manera permanent i les inscripcions es poden fer a través del portal de l’Agència pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. La inscripció és totalment gratuïta.

Trobareu més informació i us podreu inscriure accedint al portal FPCAT https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/?utm_campaign=acreditacio

...