29/11/2021

El passat 13 de desembre es va celebrar de forma telemàtica l’Assemblea General de l’Associació Eixam on hi van assistir els membres de la junta i la resta d’associats.

Durant l’Assemblea es va presentar la nova web de l’Associació (www.eixamtec.cat). Una de les premisses d’Eixam és que el coneixement és de les poques coses que quan més es comparteix, més gran es fa, i seguint aquesta premissa s’ha construït la nova pàgina web. En aquest sentit doncs, la web té per objectiu principal generar coneixement d’alt interès i rigor tècnic pels associats i pel sector en general.

Per altra banda, es van establir els objectius a seguir durant el 2022 entre els quals hi ha l’organització de 2 cursos formatius. La preocupació d’Eixam per la formació dels seus associats i d’altres actors del sector no és nova, de fet, anteriorment, ja ha organitzat altres cursos com per exemple: La identificació i estratègies de control de mosquits i formigues. No obstant, degut als efectes de la pandèmia aquests cursos es van veure interromputs i ara, aquest 2022 es reprendran amb noves temàtiques. Tots els cursos organitzats es podran consultar a través de la nova pàgina web d’Eixam i estran oberts tant a associats com a no associats.

Eixam encara aquest 2022 amb optimisme, amb la voluntat de seguir creixent i d’aportar valor als seus associats i al sector. L’Associació pretén potenciar les accions desenvolupades al llarg de l’any i augmentar la seva presència i visibilitat com a representant de la figura del responsable tècnic en tots aquells àmbits que el puguin afectar.

...